SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2023 ROK

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

BILANS ZA ROK 2023

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2023 ROK

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2023 ROK

BILANS ZA ROK 2023

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2023 ROK

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 20223 ROK

ROK 2023